De GO-Classic wordt georganiseerd door de stichting GO-Classic. De stichting GO-Classic vindt het belangrijk dat er zorgvuldig met jouw gegevens wordt omgegaan en zorgt ervoor dat persoonlijke informatie die je aan ons verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken jouw persoonsgegevens daarom alleen voor de GO-Classic, delen die niet met anderen tenzij dat in ons privacybeleid is opgenomen en beveiligen deze gegevens zorgvuldig.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen alleen de persoonsgegevens die direct verband houden met de organisatie van de GO-Classic. Via de NTFU ontvangen wij de gegevens die jij bij het inschrijven hebt verstrekt. Dat zijn je volledige naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer (inclusief een noodnummer waarop je tijdens de GO-Classic te bereiken bent) en jouw e-mailadres. Deze gegevens staan ook op het daginschrijvingsformulier dat je invult. Verder kan het zijn dat wij van jou een foto, film of video maken tijdens de GO-Classic.

Waarom hebben wij persoonsgegevens nodig?

De stichting GO-Classic verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het inschrijven voor de GO-Classic via onze website, waarin een geïntegreerd NTFU-inschrijfformulier is opgenomen van de NTFU;
  • Het inschrijven voor de GO-Classic via het daginschrijvingsformulier dat je inlevert op de dag waarop de GO-Classic wordt gereden;
  • Het plaatsen van je voor- en achternaam en woonplaats op deelnemerslijsten op de website, eventueel met vermelding van de sponsor;
  • Correspondentie per e-mail in de vorm van onze nieuwsbrief;
  • Het gebruik (zonder daarvoor een vergoeding te claimen) van een gedrukte afbeelding of een afbeelding op foto, film of video voor promotiedoeleinden van de GO-Classic;
  • Het afhandelen van bestellingen voor producten op de website;
  • Je te kunnen bellen ingeval van nood tijdens de GO-Classic;
  • Het beantwoorden van vragen in het kader van de GO-Classic.

Hoe lang bewaren wij gegevens?

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De daginschrijvingsformulieren worden niet langer dan drie maanden na de datum van de GO-Classic bewaard. Wij gebruiken van dit formulier alleen jouw e-mailadres voor het toesturen van de nieuwsbrief.

Met wie delen wij persoonsgegevens?

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken. Als wij gegevens aan derden verstrekken dan doen wij dit alleen, omdat dit nodig is voor de organisatie van de GO-Classic of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  

Beveiliging

De stichting GO-Classic neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@go-classic.nl.

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

De stichting GO-Classic heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@go-classic.nl. Wij zullen deze informatie dan  verwijderen.