DISCLAIMER

 

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. De eigenaresse van deze webpagina, de Stichting Evenementen Rotaryclub Goeree-Overflakkee (SERGO) spant zich in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website, daaronder begrepen schade veroorzaakt door virussen.

 

De informatie op deze website kan zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. De SERGO spant zich in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

 

Het auteursrecht op deze website berust bij de SERGO of bij derden die met toestemming (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan de SERGO. Vermenigvuldiging van dit materiaal, in wat voor vorm dan ook, is alleen toegelaten na voorafgaande toestemming door de SERGO.

 

Contactgegevens SERGO

 

Stichting Evenementen Rotaryclub Goeree-Overflakkee
E-mail: info@go-classic.nl